Pietní akce k 257. výročí

Pietní akce ke 257. výročí bojů, které pobíhaly v červenci 1757 pod Studencem, se v sobotu 19. 7. 2014 vydařila nejenom díky překrásnému počasí.

Položením věnců jsme společně uctili vojáky padlé v krvavých bojích na Českokamenicku v červenci 1757. Začátek pietní akce byl v 10,00 hodin Na Křížovém Buku. Následně se účastníci s vojáky přesunuli k Lehmannovu pomníku v Horní Lísce. Vzpomínková slavnost byla ukončena u pomníků nad Studeným.

Děkujeme všem, kteří přišli uctít padlé vojáky. Zvláště děkujeme vojákům pod vedením Davida Krtičky z „Regiment Wied 1762“, ti byli ochotni, ač bez úhrady, přijet a pod Studencem společně s námi vzdát hold mrtvým mužům. Dále děkujeme  panu B. Hamákovi za úpravu okolí kříže Na Křížovém Buku. Totéž platí pro manžele Rausovy z Lísky, kteří upravili okolí Lehmannova pomníku v Horní Lísce. Poděkování za pořízení věnců patří paní Haně Michálkové z České Kamenice, manželům Vrtílkovým z Prahy a Macháčkovým z Lísky. Výborný oběd pro vojsko připravila paní Leona Mrákotová ve Studeném.

Mezi účastníky se bohužel neobjevil nikdo z vedení okolních obcí, na jejichž katastrech boje v roce 1757 probíhaly.  Nezúčastnili se, i když obdrželi osobní písemné pozvání. Smutný a zvláštní je přístup regionálních politiků ke vzpomínkové akci, která by si jistě zasloužila i jejich pozornost. Obzvláště ve dnech, kdy nad celým světem krouží obrovské nebezpečí vzplanutí dalšího válečného konfliktu. Sedmiletá válka byla tím prvním celosvětovým. Do dnešních dnů se lidé neponaučili a patrně nedostatečně vnímají nebezpečí dalšího ohrožení míru. Jenže tentokrát by mrtvých bylo patrně mnohonásobně více. Nebezpečí se dnes týká nás živých. Škoda, že neumíme dostatečně vzdát úctu těm, kteří zde o své životy před 257 lety přišli.

     
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
1 2
     
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
3 4
     
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
5 6
     
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
7 8
     
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
9 10
     
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
11 12
        
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
13 14
Pietní akce k 257. výročí Pietní akce k 257. výročí
15 16
     
Pietní akce k 257. výročí
17