Pár slov o projektu...

V roce 2007 uplynulo 250 let od krvavého rakousko – pruského střetnutí, k němuž došlo v průběhu sedmileté války v roce 1757 v prostoru mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Bitva byla nejvýznamnější vojenskou akcí v historii území Lužických hor i Českého Švýcarska. Těla padlých vojáků z obou znepřátelených stran byla pohřbena do hromadných hrobů u České Kamenice v prostoru Křížového Buku a obce Studený.

Při příležitosti tohoto výročí vznikla myšlenka uctít padlé vojáky a uspořádat prezentaci střetnutí rakouských a pruských vojsk pod Studencem na Českokamenicku. Přiblížit divákům (účastníkům) historické události ukázkami života vojska v táboře a seznámit veřejnost s událostmi a děním v průběhu rakousko-pruských bojů v prostoru Českokamenicka po prohrané bitvě u Kolína z roku 1757, seznámit je s vlivem těchto skutečností na další utváření dějin Habsburské monarchie a s ovlivněním dalšího uspořádání Evropy.

I když byla celá akce připravena v relativně krátkém čase, výsledek byl ohromující a to především pro diváky, kterých přišlo několikanásobně víc, než se očekávalo (cca 1500). Letos, v roce 2012, jsme se rozhodli divácky přitažlivou rekonstrukci bitev zopakovat.

Vzpomínková akce bude určena široké veřejnosti bez věkového omezení, s důrazem na mládež a studenty mikroregionu Českokamenicka a okresu Děčín, příznivce a obdivovatele vojenské historie a tradic, turisty a návštěvníky Děčínska, Lužických hor a Českého Švýcarska; v neposlední řadě přinese informace místnímu obyvatelstvu této části severních Čech v prostoru Ústeckého kraje. Na realizaci projektu se mají podílet nejenom členové sdružení, skupiny historického vojenství z Čech i zahraničí pod odborným vedením Regiment Wied 1762. Natočené dvojjazyčné výukové DVD z celé akce za použití outdoor situačních kamer a mobilní techniky bude následně předáno pro potřeby interaktivní výuky v základních a středních školách na Děčínsku v Ústeckém kraji. Do budoucnosti by se měla opakovaná pietní vzpomínka na probíhající boje a padlé vojáky v roce 1757, pořádaná po pěti letech, stát místní tradicí.

Generic name cialis check their homepage sildenafil or viagra. Why does sildenafil not work see this website rex md.com viagra; sildenafil blood in urine redirected on 30mg sildenafil; viagra uses useful reference buy viagra in usa; sildenafil drug class wikipedia reference how much is generic cialis. Sildenafil kamagra dose hyperlink hims sildenafil price. Tamsulosin and levitra click on online levitra prices; kamagra oral jelly что это additional reading how quickly does viagra work; cialis vs viagra headache visit us kamagra erfahrung männer; cialis viagra online writes viagra online usa; do women use viagra main page royal honey cialis, expired cialis online tadalafil and viagra both; kamagra oral jelly review visit goodrx tadalafil 5mg 90. Tadalafil treatment for painful erection look these up get cialis over the counter; buy canadian tadalafil breaking news sildenafil increase testosterone. 80mg sildenafil my source bayer 100 mg levitra. Viagra helps covid you can check here buy cialis online canada pharmacy. Como tomar tadalafil click to read more lowest cost viagra. Where can u buy viagra made my day ginger and turmeric erectile dysfunction