Pár slov o projektu...

V roce 2007 uplynulo 250 let od krvavého rakousko – pruského střetnutí, k němuž došlo v průběhu sedmileté války v roce 1757 v prostoru mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Bitva byla nejvýznamnější vojenskou akcí v historii území Lužických hor i Českého Švýcarska. Těla padlých vojáků z obou znepřátelených stran byla pohřbena do hromadných hrobů u České Kamenice v prostoru Křížového Buku a obce Studený.

Při příležitosti tohoto výročí vznikla myšlenka uctít padlé vojáky a uspořádat prezentaci střetnutí rakouských a pruských vojsk pod Studencem na Českokamenicku. Přiblížit divákům (účastníkům) historické události ukázkami života vojska v táboře a seznámit veřejnost s událostmi a děním v průběhu rakousko-pruských bojů v prostoru Českokamenicka po prohrané bitvě u Kolína z roku 1757, seznámit je s vlivem těchto skutečností na další utváření dějin Habsburské monarchie a s ovlivněním dalšího uspořádání Evropy.

I když byla celá akce připravena v relativně krátkém čase, výsledek byl ohromující a to především pro diváky, kterých přišlo několikanásobně víc, než se očekávalo (cca 1500). Letos, v roce 2012, jsme se rozhodli divácky přitažlivou rekonstrukci bitev zopakovat.

Vzpomínková akce bude určena široké veřejnosti bez věkového omezení, s důrazem na mládež a studenty mikroregionu Českokamenicka a okresu Děčín, příznivce a obdivovatele vojenské historie a tradic, turisty a návštěvníky Děčínska, Lužických hor a Českého Švýcarska; v neposlední řadě přinese informace místnímu obyvatelstvu této části severních Čech v prostoru Ústeckého kraje. Na realizaci projektu se mají podílet nejenom členové sdružení, skupiny historického vojenství z Čech i zahraničí pod odborným vedením Regiment Wied 1762. Natočené dvojjazyčné výukové DVD z celé akce za použití outdoor situačních kamer a mobilní techniky bude následně předáno pro potřeby interaktivní výuky v základních a středních školách na Děčínsku v Ústeckém kraji. Do budoucnosti by se měla opakovaná pietní vzpomínka na probíhající boje a padlé vojáky v roce 1757, pořádaná po pěti letech, stát místní tradicí.